Projekt 4SHELF

Projekt „ 4SHELF marketplace dla przestrzeni składowych – nowoczesna platforma, łącząca właścicieli wolnej przestrzeni magazynowej z najemcami, którzy jej potrzebują” jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Projekt realizowany będzie w okresie od 10.2022 r. do 11.2023 r.

Wkład funduszy europejskich: 999 999,99 zł

Opis projektu:

Projekt zakłada stworzenie innowacyjnej platformy (4SHELF) integrującej użytkowników posiadających wolną przestrzeń, z osobami potrzebującymi rozwiązania w kwestii ulokowania towaru. Zautomatyzowana platforma pozwoli na szybkie udostępnianie wolnej przestrzeni, zgodnej z wymaganiami technicznymi, jak i szybkie odnalezienie jej w różnych lokalizacjach w Polsce, a docelowo też w Europie. Główną ideą projektu jest pozyskanie nadwyżki przestrzeni magazynowej przez uświadomienie przedsiębiorców i zarządców obiektów, o mało efektywnym jej wykorzystaniu, w kontekście możliwej komercjalizacji. Wychodzimy z założenia, że żaden magazyn nie jest zajęty w 100% przez 100% czasu. Dzięki udostępnionym narzędziom (case study najlepszych praktyk, materiały edukacyjne, wizyty eksperckie, Mini WMS) użytkownicy będą mogli odnaleźć niezagospodarowaną do tej pory przestrzeń i sposób na komercjalizację jej na platformie.

Cel projektu:

Celem projektu jest rozwinięcie w Polsce działalności portalu 4SHELF – dedykowanego rozwiązania łączącego właścicieli magazynów z podmiotami potrzebującymi takiej powierzchni.